Print

Sweet Potato Toast “French Toast”

Ingredients

Instructions

Sweet Potato Toast:

French Toast: